0

Přehled v kartách = správná personifikace

 Personifikace u plastových karet znamená odlišení se jednotlivých karet v určité sérii karet. Odlišení probíhá povětšinou číselnou řadou, která je buď na kartě viditelná (tisk, emboss, ident), zakódována v čárovém kódu nebo nahrána v magnetickém proužku. Personifikací se rozumí také fotografií odlišené karty dle uživatele. Za personifikaci se dá také považovat unikátní kód v každé čipové kartě. Personifikace tedy zajišťuje unikátnost každé karty a dává uživateli jedinečnost při identifikaci takovouto kartou.

Typ personifikace podléhá především účelu a technologii identifikace, na kterou jsou karty napojovány. Pokud tedy potřebuji pro svůj restaurační pokladní systém, který pracuje na bázi čárových kódů, věrnostní karty, je magnetický pruh na kartách bezpředmětný a své zákazníky odliším unikátním čárovým kódem. Zde přinášíme výčet základních personifikačních technologií, které lze mezi sebou kombinovat.  Běžně se kombinuje např. bezkontaktní čipová karta s magnetickým pruhem aj.

Termoprint
Termoprint je základní personifikační technika založena na potisku karet číselnou řadou, fotografiemi (nutnost dodat databázi), čárovými kódy, textovými kódy, aj.

Magnetická páska
Magnetická páska se na karty aplikuje při výrobě. Jedná se o technologie srovnatelné s magnetofonovou páskou. Magnetické pásky dělíme dle hustoty zápisu na HiCO a LoCO. Magnetické pásky na kartě disponují 3 stopami, na které lze zapisovat odlišné znaky a každá stopa pojme jiný objem znaků. Zapisovacím zařízením nahráváme do stop personifikační údaje. Do 1. stopy např. jméno a do 2. stopy identifikační číslo.

Embossing
Vystouplé písmo, neboli reliéfní ražba.  Typ personifikace na plastových kartách, který dnes bývá využíván hojně pouze jako designový doplněk. Dříve však plnil funkci především pro automatizované čtení. Tipping je doplňkem embossingu. Jedná se o barevné zvýraznění vrcholů znaků – nejčastěji jsou používány barvy černá, stříbrná a zlatá, lze však použít i jiné odstíny barev a to v lesklém i matném provedení.

Čip
Čipové karty, ať už kontaktní či bezkontaktní obsahují unikání UID číslo, kterými se již od výroby odlišují od všech ostatních karet na světě. Délka UID je odvislá od typu a paměti daného media. Rozlišujeme ještě RO a R/W paměť. Tedy buď přepisovatelnout (read/write), kam můžeme zapisovat další údaje nebo pouze RO paměť, která nese pouze unikátní UID.

Stírací pole
Stírací pole je prvkem personifikace plastové karty, který umožňuje skrýt údaje na plastové kartě s využitím stírací fólie tak, aby nebyly viditelné. Údaje se stávají čitelnými až po odstranění stírací fólie z plastové karty.

Podpisové pole
Podpisové pole není samo o sobě personifikací. Jedná se však o nanesený proužek, který slouží ke snadnému psaní na povrch karty propiskou, aj. Personifikací je tedy podpis na proužku.